Bouwstenen voor een goed outsourcingscontract

Bouwstenen voor een goed outsourcingscontract

Uitbesteders en serviceproviders onderkennen het belang van een goede relatie, maar hebben er toch dikwijls verschillende verwachtingen van. Dit leidt tot misverstanden en is frustrerend. En het belemmert, vertraagt, of verhindert de realisatie van de outsourcingdoelstellingen. Veel van deze problemen vinden hun oorsprong in het contract. Hoewel uitbesteders en serviceproviders over voldoende middelen beschikken om kwalitatief goede contracten op te stellen, worden er nog veel fouten gemaakt. In Keynotes zet Leadmark uiteen hoe de kwaliteit van een contract beoordeeld en verbeterd kan worden.